Gallring skog norr om Lökene

Utpekat område markerat med rött (norr om Löken) kommer att gallras under augusti.

Skogen i det aktuella området har uppnått rätt ålder för att gallras. Efter gallringen kommer de träd som är kvar att trivas i ljuset och få möjlighet att växa sig stora.

Vi bevarar stigarna i området och kommer att ta bort ris från dem när avverkningen är klar.

Gallringsarbetet är planerat från den 1 augusti och augusti ut. Tiden kan komma att justeras.

Undvik att besöka skogspartier där vi avverkar och där det finns timmervältor. Välkommen när vi är klara!

Om du har frågor är du välkommen att ringa

Fredrik Glänfält, Skogssällskapet: 054-56 41 81
Amanda Broman, Kils Kommun: 0554-192 48