Geoteknisk undersökning

Under tre dagar (onsdagen den 15 till fredagen den 17 mars) gör vi en geoteknisk undersökning med borrprovning. Undersökningen görs vid Sanneruds särskilda boende  inför byggnation av nytt särskilt boende.