Grävarbeten på Skogsvägen

Det är VA-ledningar som ska bytas ut och grävarbeten kommer då att göras på sträckan mellan förskolan Skogsgläntan och Willys. Arbetena är beräknade att pågå juni ut. Under tiden är framkomligheten begränsad.