Grävarbeten på Skogsvägen

Det är VA-ledningar som ska bytas ut och grävarbeten kommer då att göras på sträckan mellan förskolan Skogsgläntan och Willys. Arbetena är beräknade att pågå fram till och med maj. Under tiden är framkomligheten begränsad.