Pågående arbeten inför byggnation av nytt SÄBO

Skissbild över området med inritade vägnamn.

Skissbild över området. Klicka här om du vill öppna en pdf i större format. 

Från och med den 11 september påbörjar vår entreprenör Byggdialog sin etablering inför byggnation av Sanneruds nya särskilda boende. Första delen av etableringen är att sätta upp byggbodar. 

Syftet med etableringen är att skapa en trygg och säker miljö för närboende, passerande, besökande, personal, entreprenör och övriga. Vi uppmanar alla som vistas i området att vara uppmärksamma på skyltningar och sin omgivning.

Det nya särskilda boendet är planerat att vara klart till sommaren 2026.

Övriga planerade arbeten som sker under hösten

Vi stänger av Grinnemogatan (norr om särskilda boendet). Det innebär stopp för extern bil, gång- och cykeltrafik. Använd alternativa vägar.

Vi stängslar av ungefär halva Åkergatan för att öka säkerheten. Framkomligheten blir begränsad och vägen är prioriterad för de boende på Åkergatan.

Vi rekommenderar övriga i området att själva använda och hänvisa besökare till Ringvägen. Avstängningarna öppnas preliminärt vid årsskiftet 2025/2026.

Dagens personalparkering ligger i byggområdet. Därför planerar vi för en personalparkering på östra sidan av väg 698, mitt emot gatuförrådet. Personalen är tänkt att använda 200 meter av den befintliga naturstigen mellan parkering och arbetsplats.

Vi skapar en tillfällig infart för blåljusfordon och en besöksparkering vid entrén till nuvarande Sannerud. Vi återkommer med mer information inför byggstart som är planerad till oktober.