Trädfällning vid Vikstaskolan

En besiktning visar att flera träd i skogsdungen på Vikstaskolans skolgård drabbats av trolig röta. För att öka säkerheten i området kommer vi därför att fälla de rötskadade träden. Arbetet startar måndag 1 april och pågår veckan ut. Tack för överseende med ljud och andra eventuella störningar i området kopplade till arbetet.