VA-arbeten ger begränsad framkomlighet

Den 7 april påbörjas grävarbeten för att byta ut vattenledningar i Gravendalsvägen/Idrottsgatan i Kil.

I omgångar blir det begränsad framkomlighet, samtidigt kommer parkeringar att tas i anspråk under projektet.

Arbetet kommer att pågå en bit i september. Vi jobbar för att minimera störningarna.