Vattenmätarbyte

Under april och maj byter vår underleverantör Bravida vattenmätare hos ett antal av våra kunder. Information skickas ut via brev till berörda kunder innan bytet sker. Har du frågor gällande vattenmätarbytet? Läs mer på kil.se/vattenmatare eller ring oss via växeln på 0554-191 00.