Vi asfalterar gator under 2022 – här kan du se vilka

En skylt som visar att det pågår ett vägarbete.

Ett antal gator och gång- och cykelvägar i kommunen ska asfalteras under 2022. Vi planerar att påbörja arbetena i maj. Här kan du se vilka gator som får ny beläggning.

Gator: Gjutaregatan, till timmerterminalen, Bryggaregatan, Sågaregatan, Björnbärsstigen, Rönnbärsstigen, Villagatan i Fagerås och Prästbolsvägen i Fagerås. Det blir också ny beläggning vid skolan i Högboda.

Gång- och cykelvägarna som får ny beläggning finns i områdena Stenåsen, Kilslund, Runnevål, Gamla Runnevål samt vid väg 698 och vid Lersättersvägen.

I investeringsbudgeten finns 7,5 miljoner kronor till större asfalteringsarbeten. Driftbudgeten har ytterligare drygt 1,2 miljoner kronor till lagningar.

På kartorna är gatorna som får ny asfalt under 2022 markerade med svart. 

Gång- och cykelvägar

gc-vägar.jpg

Kil

kil.jpg

Högboda

högboda.jpg

Fagerås

fagerås.jpg