Tillfälliga sopkärl för dig som inte fått soporna hämtade

2024-02-21 07:55: Planen för de försenade tömningarna är att vår entreprenör skall köra ikapp kvällstid den här veckan, vecka 8, så alla hushåll får sina kärl tömda. Vissa turer är kraftigt försenade. Var rädda om er ute i halkan!

2024-02-02 14:05: Rättelse: På grund av ishalkan har vi ställt ut kärl för hushållssopor (sådant du slänger i din gröna tunna). De tillfälliga kärlen är uppställda vid Fagerås ÅVS, Högboda ÅVS, Mon ÅVS samt Återvinningsstationen på Värmevägen. De är till för dig som bor där sopbilen inte kan hämta dina sopor

2024-02-02 13:41: På grund av ishalkan har vi ställt ut kärl för hushållssopor (sådant du slänger i din gröna tunna). De tillfälliga kärlen är uppställda vid Fagerås ÅVS, Högboda ÅVS, Tolita ÅVS samt Återvinningsstationen på Värmevägen. De är till för dig som bor där sopbilen inte kan hämta dina sopor.