Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Felanmälan

Argt barn med röd telefonlur

Har du upptäckt något som inte fungerar som det ska?

Hör av dig till oss så att vi får veta och kan åtgärda. Kontaktuppgifter hittar du under rubrikerna nedan:

Strömavbrott

Ellevio levererar strömmen till vår kommun. På den här sidan visar Ellevio aktuella strömavbrott. Vid allvarliga störningar ringer du Ellevios felanmälan: 020-44 11 00

Kils kommun har reservaggregat i vattenverken. Det innebär att vattentillförseln ska fungera även vid ett strömavbrott.

Fel på gator, vägar, parker, och kommunal belysning

Använd i första hand tjänsten Fixa min gata direkt i din smartphone eller dator (finns också som app för smartphones). I andra hand telefonnummer nedan.

Vattenläcka, missfärgat vatten och avloppsläcka

Anmäl missfärgat vatten via detta formulär eller ring nedanstående nummer. Gå gärna in på www.kil.se/storning för att se om arbete pågår.

  • Dagtid 0554-192 11

  • Kväll och helg: 054-83 06 90 (du hamnar hos SOS-alarm som kontaktar vår jour)

Nedfallna träd

Vid allvarliga störningar ringer du under dagtid 0554-192 11 och efter växelns stängning SOS-alarm (112) som ser till att rätt personer inom kommunen får information.

Snöröjning och sandning

Klicka här för att lämna synpunkter om snöröjning och sandning

Övrig felanmälan, frågor och synpunkter

Klicka här för att lämna synpunkter eller felanmäla

Enskilda vägar

Vid skador på enskilda vägar ska du kontakta ditt vägombud.

Felanmälan kommunala fastigheter

Felanmälan som gäller kommunala fastigheter

Felanmälan fjärrvärme

Klicka här för att göra en felanmälan som gäller fjärrvärme. 

Felanmälan Kilsbostäder

Klicka här för att göra en felanmälan som gäller Kilsbostäder

Felanmälan Hantverkshuset

Klicka här för felanmälan till Hantverkshuset

Sophämtning

Har inte ditt avfall hämtats som utlovat? Har du frågor om hämtningsschemat?
Kontakta Kils Avfallshanterings kundtjänst via telefon: 0554-191 22 eller e-post: kahab@kils-avfallshantering.se

Återvinningsstationer

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, sköter återvinningsstationerna. Felanmälan/synpunkter på tömning görs via telefonnummer 0200-88 03 11. På deras hemsida kan du se när det är tömning på de olika stationerna: ftiab.se

Polisanmälan

Vid misstanke om brott ringer du polisen 114 14.

Övrig felanmälan

Klicka här för att göra annan felanmälan än det vi beskriver ovanför.

113 13 - information vid kris eller allvarlig händelse

Sveriges nationella informationsnummer 113 13.
Här kan du få svar på frågor som:

  • Det har gått ett VMA, är det ok att gå ut?
  • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
  • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
  • Det är köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något och när kommer trafiken igång igen?
Viktiga telefonnummer

Felanmälan efter växelns stängning

Behov av akut hjälp ring 112 till SOS Alarm

Vattenläcka, fel på vägar, parker och avlopp
Dagtid: Felanmälan/kundmottagning 0554-192 11
Kväll/helg: 054-83 06 90

Strömavbrott
Ellevios jourtelefon 020-44 11 00

Kilsbostäder (dygnet runt)
jourtelefon 0554-194 42

Fel på fjärrvärme
Länk till felanmälan fjärrvärme

Andra viktiga nummer

Sjukvårdsrådgivningen,
dygnet runt, året runt
1177

Centralsjukhuset i Karlstad
054-61 50 00

Polis
114 14

Räddningstjänst (ej akuta fall)
054-540 28 80

Socialjour

När individ- och familjeomsorgen har stängt hänvisas akuta ärenden till socialjouren, 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.
Socialjourens tider: söndag till torsdag: 16.30-00.00
fredag och lördag kl 16.00-01.30

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Kvinnojouren
054 - 18 30 34

Läkemedelsupplysning
0771-46 70 10 (helgfri vardag)

Giftinformation (ej akuta fall)
010-456 6700

BRIS
116 11

Nationellt informationsnummer vid kris eller allvarlig störning
113 13