Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Bygga

Går du i byggtankar? Då är första steget att ta reda på om åtgärden är anmälningspliktig, bygglovspliktig eller om du kan börja bygga direkt.
Boverkets broschyr "Får jag bygga?" ger dig information och vägledning.

Att ansöka eller anmäla

Om det du planerar att göra kräver en ansökan eller anmälan, gör du det enklast via våra e-tjänster.

Strandskydd

Om du vill bygga nära vattendrag kan du även behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Strandskyddet gäller mellan 100 och 300 meter från vattendrag i Kils kommun.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på ärende, belastning och årstid. Under våren är handläggningstiden normalt lite längre på grund av högre belastning. Ett bygglov tar maximalt 10 veckor från det att ansökan är komplett. En anmälningspliktig åtgärd tar maximalt 4 veckor från det att anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 respektive 4 veckor vid behov.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden sammanträder en gång i månaden. De flesta ärenden beslutas direkt av bygglovshandläggaren, men vissa behandlas av nämnden. Ärenden som alltid behandlas av nämnden är förhandsbesked, strandskyddsdispens och nybyggnad utanför planlagt område.