Gamla OKQ8-tomten

Förslag på hur Kils centrum kan utvecklas. Skiss: Klara Arkitekter

Ytan ingår i den fördjupade översiktsplanen för centrum. Översiktsplanen beräknas vara klar 2021.

I ett övergångsskede kommer vi att använda ytan som tillfällig parkering.