Gröna torget

Illustrerad bild av både unga och äldre människor som spelar Boule.

 

Illustrerad bild av både unga och äldre människor som åker skridskor, pulka och umgås.

Gröna torget har genomgått en förvandling från gräsplätt till mötesplats. Allmänheten har lämnat in många förslag, som vi använt för att bestämma vad vi ska göra med ytan.

Det är företaget NCC som utfört arbetet som startat med en omfattande dränering för att få en så bra parkyta som möjligt.  

Parken innehåller bland annat

 • Lekplats med interaktiv tavla, som Kils kommun är först i Sverige med
 • Två boulebanor, som kan spolas för skridskoåkning vintertid
 • Offentlig toalett
 • Grillplats
 • Torgyta med bänkar, planteringar och belysning
 • En mindre kulle för pulkaåkning
 • Parkeringar
 • Planteringar
 • Handikappramp mellan torgyta och lekplats

Parken har kostat 8,5 miljoner och invigdes i juni 2016.

 

Medborgardialog

Tack till alla Kilsbor som påverkat utformningen av parken genom förslag, önskemål och deltagande i omröstningar!

 • Förslagstävling: Vad ska vi göra med Gröna torget? Vinnarförslaget blev "Gör en upplevelsepark på Gröna torget".
 • Kilsborna bjöds in till en träff där de fick prioritera och komplettera inkomna idéer till Gröna torget. Se Kilsbornas kompletteringar och prioriteringar för Gröna torget
 • En landskapsarkitekt skissade fram ett förslag utifrån inkomna förslag och prioriteringar för Gröna torget. 
 • Vi presenterade tre förslag till lekparker för Gröna torget. Kilsborna röstade fram förslag 3 och lämnade värdefulla synpunkter, som ledde till vissa ändringar av ursprungsförslaget. Vi har bland annat tagit bort muren och lagt till gungor, efter önskemål från Kilsborna.

Film från Gröna torget

 

Se fler filmer från Kil på kil.se/play

 

Förslag på hur Kils centrum kan utvecklas. Skiss: Klara Arkitekter