Resecentrum

Illustrerad bil av människor som står i kö för att gå på en gul buss.

En livfull mötesplats med hög mysfaktor och trygga trafiklösningar - så tänker vi oss Kils centrum i framtiden. Illustratör Sara Persson.

Resecentrum ska underlätta pendlandet till och från Kil. Det ska också göra det säkrare att cykla och gå i Kils centrum.

 

skiss över resecentrum

Förslag på hur Kils centrum kan utvecklas. Skiss: Klara Arkitekter