Storgatan

Illustrerad bild av en gata full med liv och rörelse. Barn, barnvagnar och vuxna människor samsas med bilar.

En livfull mötesplats med hög mysfaktor och trygga trafiklösningar - så tänker vi oss Kils centrum i framtiden. Illustratör Sara Persson.

Centrumutvecklingen omfattar Storgatan mellan de två rondellerna. Här vill vi försköna med bänkar, planteringar och säkrare trafiklösningar.

Arbetet utgår från en fördjupad översiktsplan för centrum. Översiktsplanen beräknas vara klar 2021.