Torget

Gräsmatta med gröna träd i förgrunden och Kils järnvägsstationshus i bakgrunden.

Det nya torget sträcker sig mellan stationshuset och biblioteket. Torgytan stod klar och invigdes i slutet av 2018.

Nytt torg i hjärtat av Kil 

Torgen på båda sidorna av gatan knyts ihop med ett gångfartsområde, där bilister måste hålla gångfart och gångtrafikanterna har företräde. 

Rita Gunnarsson (S) och Georg Forsberg (C) knyter symboliskt ihop de två nya torgen tillsammans med Kilsbostäders VD Ann-Louise Samuelsson, Björn Ahlstedt Kils kommuns projektingenjör och Martin Gustafsson, platschef Stenteknik.

Den nya torgytan kostade cirka 12 miljoner kronor. Kostnaden har delats mellan Kils kommun och Kilsbostäder. 

En stor del av arbetet gjorde vi själva, men entreprenören Stenteknik i Karlstad AB upphandlades för stenläggning. Området som vi gjort om är cirka 3000m2 varav 690m2 har markvärme. Markvärmen kommer att sättas i bruk när det nya trygghetsboendet står klart.

Skiss: Ayman Tallaj, SBK Värmland AB                                   

Konstnärlig utsmyckning

Konstnärerna Ulf Lorensson och Samaneh Reyhani kom in i ett tidigt skede av projektet och fick i uppdrag att skapa konstverk för torgytorna. 

Pilgrim

Ulf Lorensson beskriver sin skulptur Pilgrim ”som två sammansatta tredimensionella kilformar som i ett steg uttrycker rörelse och resande med sitt bagage av växtkultur.” 

Saqi (Winebringer)

Samaneh Reyhanis konstverk Saqi (Wine Bringer) är en stor stenskulptur med mångfacetterad symbolik och kärleksfulla former. 

 

Se film om torgbygget

Maj 2018.

Hösten 2018.

December 2018. 

Tack alla...

som deltog i medborgardialogen för den nya torgytan!

Det nya torget är steg tre i vår centrumutveckling.

Läs mer om centrumutvecklingen.

Nytt bibliotek

I juni 2018 invigde vi bibliotekets lokaler, som Kilsbostäder byggt om.

 

skiss över torgytan

Delen av Storgatan som går genom torget är ett gångfartsområde - maxhastighet för bilar är gångfart och gående har företräde. Skiss: Klara Arkitekter