Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Avfallshantering

Kundtjänst
renhållning, VA och slam
0554-191 22
Återvinningscentralen
0554-192 79
E-post
kahab@kils-avfallshantering.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

Brännbart avfall ger värme åt Karlstadborna

Brännbart avfall

När du har sorterat ut allt som går att återvinna och det miljöfarliga avfallet finns det ofta lite restavfall kvar. Det är det brännbara avfallet som du sorterar i det stora sopkärlet. Och faktum är att det också kan återvinnas! 

OBS! Soporna måste ligga i knutna påsar när det läggs i sopkärlet. Inga lösa sopor!

Brännbart kärl för villakunder töms var fjärde vecka.

Blöjor, dammsugarpåsar, plåster, tops, batterifria plastleksaker och annat avfall förbränns på Hedenverket. Där tar man vara på energin som istället omvandlas till fjärrvärme till alla som bor Karlstad.

Information