Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Avfallshantering

Kundtjänst
renhållning, VA och slam
0554-191 22
Återvinningscentralen
0554-192 79
E-post
kahab@kils-avfallshantering.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

Vart tar avfallet vägen?

Staplat avfall

Har du någonsin funderat på vad som händer med konservburken, trädgårdsavfallet och kartongen, efter att du har återvunnit det? Vi berättar vart allt tar vägen! 

Brännbart

Avfallet transporteras till Hedenverket i Karlstad. Där omvandlas avfallet till fjärrvärme i Karlstads tätort.

Möbler

Transporteras till Djupdalen i Karlstad. Där krossas alla möbler och sorteras upp i metaller och brännbart. Metallerna återvinns och blir nya metallprodukter. 

Kompost

Allt lagras för att bli till matjord som sedan kan användas till bland annat jordförbättring och matjord. 

Trä

Allt trä som lämnas till återvinningscentralen går till värmeverket i Kil för att bli till fjärrvärme. 

Metall

All metall återvinns från både förpackningar och skrot som blir nya metallprodukter. 

Kartong

Förpackningarna återvinns till nytt kartongmaterial. Kartong omfattas av producentansvar*. 

Gips, glas och isolering

De är alla material som inte kan återvinnas. Därför lämnas allt till Lersätters deponi. 

Vitvaror och elektronik

Alla produkter återvinns av EL-kretsen. Omfattas av producentansvar. 

Farligt avfall

Färg, oljor och liknande tas om hand av entreprenör för destruktion.

Lampor och lysrör

Dessa produkter omfattas av producentansvar*. 

Grenar och kvistar

Allt samlas upp, krossas till flis och säljs som biobränsle. 

Återbruk

Kläder, prydnader och annat som är för fint för att kastas bort, det kan återbrukas. En lokal kyrklig förening tar hand om detta och säljer på deras marknad. Det finns även kommunal verksamhet som bedriver liknande verksamhet. 

Tidningar, papper, plast, plåtburkar och glas

Avfall som du kan lämna på någon av våra återvinningsstationer samlas in och återvinns av FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är alltså inte kommunen eller Kils Avfallshantering som sköter detta. Vi står endast för platsen för containrarna.  

*Producentansvar betyder att den som har producerat produkten ansvarar för att den tas om hand och återvinns. 

Information