•  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till ansvarig

   

  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till ansvarig

   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils Avfallshantering

Kundtjänst
renhållning, VA och slam
0554-191 22
Återvinningscentralen
0554-192 79
E-post
kahab@kils-avfallshantering.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

Vi hämtar ditt avfall

Pojke går ut med soptunnan

Vi hämtar alltid mat– och brännbart avfall hemma hos dig. Det enda du behöver är ett renhållningsabonnemang hos oss på Kils Avfallshantering.

Att tänka på inför soptömningen

 • Vänd kärlets handtag mot huset. 

 • Det ska vara ett fritt utrymme på minst 0,8 m runt kärlet. Det ska också vara fritt ovanför kärlet, så robotarmen från sopbilen kan greppa. 

 • Kärlet ska vara placerat intill hämtvägen så att tömningen lätt kan utföras med sidlastande sopbil.

 • Har du inte en fast uppställningsplats måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.

 • Vintertid ska det vara plogat och sandat fram till kärlet.

 • Vägar ska vara farbara för tung lastbil och vändplan ska finnas om det behövs.