En varmare kundservice

Trasigt rör - så felanmäler du

Här hittar du information om eventuella driftstörningar och här kan du göra felanmälan om det är några problem med din fjärrvärme.

Under FAQ hittar du även svaren på många av de vanligaste frågorna om Kils Energi och fjärrvärme.

Servicetelefon

Har du akuta problem ringer du vår servicetelefon på 020-52 52 50. Hos oss möts du inte av opersonligt knappande på telefonen, här får du tala med en riktig person som befinner sig här i Kil – mitt i händelsernas centrum. 

Klagomål

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver och att du har möjlighet att påverka. Har du klagomål eller känner dig missnöjd över något? Eller har du förslag på hur vi kan göra något bättre? Din synpunkt och upplevelse är viktigt för oss, berätta för oss vad du tycker!

Du kan kontakta oss vi e-post keab@kils-energi.se eller telefon 0554-19335 du är även välkommen att personligen komma till kontoret på Värmevägen 5.

Alla sådana upplysningar är värdefulla för oss eftersom de kan ge information om något vi behöver bli bättre på. Därför har vi en positiv grundsyn på klagomål och en välkomnande inställning till den som vill framföra ett. När du framför ett klagomål vill vi gärna att du lämnar namn och kontaktuppgifter så vi kan komma i kontakt med dig om vi behöver mer information.

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren

Externa rådgivare och myndigheter

Rådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Energirådgivningen i Kil 

Prövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndig som ser till att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. Man kontrollerar exempelvis att energiföretagen uppfyller sina skyldigheter. 

Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23  STOCKHOLM

Allmänna reklamationsnämnden

Marknadsdomstol är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Marknadsdomstolens målregister (klicka på symbolen) Marknadsdomstolens målregister

Allmän domstol