Driftinformation fjärrvärme

Vi arbetar kontinuerligt med underhåll och förebyggande åtgärder för att minimera antalet driftavbrott. Här hittar du information om planerade avbrott och andra störningar.

Planerade avbrott

Inga planerade avbrott!  

För mer info ring 020-52 52 50

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar! 

 

Rapportera in driftstörningar till vår kundtjänst - 020-52 52 50