Värme och varmvatten till konkurrenskraftiga priser

Barn som badar

Med fjärrvärme får du trygg värme till ett, historiskt sett, lågt och stabilt pris. Hur mycket det kostar att värma upp ditt hus beror naturligt vis på hur mycket energi du förbrukar.

Du betalar en fast avgift som är baserad på ditt effektbehov och en rörlig avgift som baseras på din faktiska förbrukning. Med fjärrvärme får du så gott som 100% driftsäkerhet och i priset ingår service dygnet runt – årets alla dagar.

 

Oförändrad Taxa 2023!

Vi har lyckats bra med våra tidigare investeringar och jobbat hårt på bränslemarknaden, så vi ser inga behov att justera taxan för 2023. Notera dock att den fasta taxan har en del som styrs av konsumentprisindex och går i år upp en del. Utfallet för en villa kund är en höjning strax över 400kr/år inklusive moms 

 

Se aktuella priser i vår prislista.