Avtal

Avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Här hittar du våra avtalsvillkor för fjärrvärme. Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans arbetat fram allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme.

Nedan nya avtalsvillkor gäller från och med 1 april 2019.

Avtalsvillkor:

  • Särskilda villkor (bilaga 1) se avtalets baksida
  • Fjärrvärmeavgifter (bilaga 2) - Normalprislista (Pdf)
  • Allmänna villkor (Pdf)