Vi skapar energi

Element

Med entusiasm och god servicekänsla skapar vi energi som värmer Kil. Vårt mål är att erbjuda våra kunder konkurrenskraftig och miljövänlig fjärrvärme så de kan njuta av ett boende med behaglig inomhusmiljö och obegränsat med varmvatten.

Genom vår produktion och distribution av värme och varmvatten i vårt fjärrvärmenät bidrar vi till en långsiktigt positiv utveckling i Kil.

Snabbfakta

Kils Energi AB startades 1983.

Kils Energi AB ägs till 100% av Kil Kommun.

Kils Energi AB styrs av en politiskt vald styrelse.

En anställd VD ansvarar för ledningen av företaget.

Företaget ska drivas med full kostnadstäckning.