En personlig leverantör

Kils Energi är din lokala leverantör av fjärrvärme. Våra medarbetares kompetens och goda lokalkännedom säkerställer hög kvalitet i våra tjänster och god service till våra kunder.

Våra medarbetare

Jonatan Brunbäck, VD

jonatan.brunback@kils-energi.se

0554-19 564

 

Niklas Enesten, Marknadsansvarig
niklas.enesten@kils-energi.se
0554-19 335

Styrelse 

 Lars Hultkrantz (C), Ordförande

 Åke Lindberg (M), Vice Ordförande

 Per-Olov Nilsson (S)

 Robin Johansson (S)

 Maria Widarsdotter (L)

 Johannes Wikström (MP)

 Leif Andersson (SD)

 

Kontakt

Lars Hultkrantz, Styrelsens ordförande

lars.hultkrantz@kil.se