En personlig leverantör

Kils Energi är din lokala leverantör av fjärrvärme. Våra medarbetares kompetens och goda lokalkännedom säkerställer hög kvalitet i våra tjänster och god service till våra kunder.

Våra medarbetare

Ola Mossberg, VD

ola.mossberg@kils-energi.se

0554-19 541

 

Niklas Enesten, Marknadsansvarig
niklas.enesten@kils-energi.se
0554-19 335

Styrelse 

Georg Forsberg (C), Ordförande

 Lars Hultkrantz (C)

 Per-Olov Nilsson (S)

 Robin Johansson (S)

 Åke Lindberg (M), Vice Ordförande 

 Johannes Wikström (MP)

 Leif Andersson (SD)

 

Kontakt

Georg Forsberg, Styrelsens ordförande

georg.forsberg@kil.se