Befolkningsstatistik_OLD

Här kan du ta del av befolkningsstatistik (antal invånare) per vecka för Kils kommun.

Viss statistik är grupperad per nyckelkodsområden (NYKO) och du kan med hjälp av kartorna nedan se vilka områden det gäller.

Nyckelkodsområden, Hela kommunen - A2

Nyckelkodsområden, Kils tätort - A2

Befolkningsutveckling

Diagram över befolkningsutveckling

Statistik per vecka