Årsredovisning 2013

I årsredovisningen kan du läsa hur det gick för kommunen i stort och för respektive nämnd när det gäller bland annat ekonomi och måluppfyllelse.

Vår årsredovisning för 2013 läser du genom att klicka Årsredovisning 2013 

Vår årsredovisning för 2013 i förenklad form läser du genom att klicka Årsredovisning 2013 - kortversion

För ett komplett inbundet exemplar av årsredovisningen,
kontakta ekonomienheten.

Se film om vad vi gjorde för pengarna 2013