Årsredovisning 2014

I årsredovisningen kan du läsa hur det gick för kommunen i stort och för respektive nämnd när det gäller bland annat ekonomi och måluppfyllelse.

Vår årsredovisning för 2015 läser du genom att klicka Årsredovisning 2015

Vår årsredovisning för 2014 i förenklad form läser du genom att klicka Årsredovisning 2014 - kortversion

För ett komplett inbundet exemplar av årsredovisningen,
kontakta ekonomienheten.

Film om bokslutet

Klicka här för att se vår film om bokslutet 2014