2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Personal

Direktnummer till verksamheter

Klicka här för att hitta telefonnummer till kommunens olika verksamheter. (sidan öppnas i nytt fönster på eniro.se)

E-post

E-postadress till personal skrivs (med vissa undantag): fornamn.efternamn@kil.se

Direktnummer till ofta efterfrågade personer

Nedan finner du namn, telefonnummer och e-postadresser (klicka på namnet) till ofta efterfrågade personer.

Kommunalråd

Mikael Johansson (S), 0554-191 11

Georg Forsberg (C), 0554-191 26

Kommunledningskontoret

Fax 0554-129 74 E-post: kommun@kil.se

Kommunchef Jan-Olov Ragnarsson, 0554-191 13 

Kanslienheten

Administrativ chef Cecilia Hurtig, 0554-191 01

Kommunarkivarie Malin Karlsson, 0554-191 19

Upphandlingsstrateg Kristoffer Hartman, 0554-199 72

Kommunsekreterare Malin Vainiokangas, 0554-191 02

Vaktmästare Patrik Gustafsson, 0554-192 01

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef Roger Kvarnlöv, 0554-191 46

Kommunikatör Jenny Willman, 0554-191 45

Kommunikatör Lina Nyåker, 0554-192 89

GIS- och MBK-samordnare Tord Ohlsson, 0554-192 73

IT-avdelningen

IT-chef Christian Söderblom, 0554-194 07

Ekonomienheten

Fax 0554-129 74

Ekonomichef Sigbrith Martinsson, 0554-191 36

Personalenheten

Fax 0554-149 60

Personalchef Kaisa Rainerson, 0554-191 77

Personalsekreterare Ann-Katrin Eriksson, 0554-191 76

Tillväxtenheten

Tf chef Malin Lövendal, 0554-191 89

Näringslivschef Bo Thunberg, 0554-194 13

Samhällsplanerare Mari Andersson, 0554-193 32

Biblioteket

Fax 0554-146 29, e-post: biblioteket@kil.se
Besöksadress: Kommuncentrum, ingång biblioteket

Informationsdisk, 0554-192 02
Lånedisk, 0554-191 66

Bibliotekschef Lena Hassellund, 0554-191 63

Kostenheten

Kostchef Agneta Hedlund, 0554-191 06


Barn- och utbildningsförvaltningen 

Fax 0554-163 16 E-post: bun@kil.se

Skolchef Mats Brorsson, 0554-191 85

Barnomsorgsadministratör, 1-12 år Yvonne Svensson, 0554-191 24

Skolor och skolledning

Övrig förvaltningspersonal
Rektorer

Elevhälsa


Miljö- och byggnadsförvaltningen

Fax 0554-129 74 E-post: mbn@kil.se

Miljö- och byggchef Alija Tandirovic, 0554-192 19

Plan och bygg, växel 0554-191 00


Socialförvaltningen

E-post: sn@kil.se

Socialjour

När socialförvaltningen har stängt hänvisas akuta ärenden till socialjouren, som kontaktas via Polisen, 114 14.

Socialchef Torbjörn Bood, 0554-194 11

MAS - Medicinskt ansvarigsjuksköterska Annika Nilsson, 0554-191 56

Arbetsmarknadsenhet

Enhetschef Annelie Åslund, 0554-195 34

Biståndshandläggare, äldreomsorgen

Monica Andersson, Inger Gabert, Emma Andersson
0554-191 16, telefontid 8.00-9.30.

Familjecentral

Helena Hvit,  0554- 195 88

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beställning av resa: 0771 - 32 32 00
Handläggs av Värmlandstrafik AB, 0563 - 532 81, helgfri måndag - fredag kl 8.00 - 12.00

Individ- och familjeomsorg

Västra Torggatan 5

Reception, 0554-194 50

Enhetschef Teresa Dahlström, 0554-199 61

Ekonomigrupp, 0554-194 50, telefontid 8.30-9.30.

Utredningsgrupp, 0554-194 50, telefontid 8.30-9.30.

Öppenvårdsgrupp, 0554-191 43. Besökstid 8.00-9.00, måndag-fredag

LSS- och psykiatrihandläggare

Kontakta Resursenheten, växel Kils kommun 0554-191 00

Personlig assistans

Enhetschef Petra Brunstein, 0554-199 59

Enhetschef Linda Grimmtorp, 0554-199 81

Stöd- och boendeenheten

Enhetschef Åsa Grahn, 0554-194 17

Administratör Marina Nilsson, 0554-193 87

Bostad med särskilt stöd, Gästgivaregatan, Fagerås, 0554-195 33

Gruppboende Linden, 0554-193 57

Korttidshem Svanen, 0554-195 95

Östra Torggatans träningsboende LSS, 0554-194 28

Stöd- och sysselsättningsenheten

Enhetschef, Jessica Montgomery, 0554-193 88

Administratör Marina Nilsson, 0554-193 87

Dagcenter Ravinen, 0554-194 32

Psykiatriboende, Ravinvägen 3, 0554-193 53

Östra Torggatans serviceboende LSS, 0554-194 27

Återbruket, 0554-192 39

Särskilt boende för äldre

Karlslund

Linda Spethz, 0554-192 41 

Sannerud

Linda Spethz (4, 5, 6), 0554-192 41
Birgitta Älmeros Persson (7), 0554-192 92

Åkerbo

Birgitta Älmeros Persson, 0554-192 92

Äldreomsorg

Biståndshandläggare  Monica Andersson, Inger GabertEmma Andersson, 0554-191 16, telefontid 8.30-9.30.

Hemtjänst ytterområden. enhetschef Annika Björn, 0554-193 04

Hemtjänst centrum. enhetschef Sara Adrian, 0554-194 18

Resursenheten, enhetschef (tjänsten tillsätts åter den 2 augusti. Kontakta gärna Annika Björn, 0554-193 04, eller Sara Adrian, 0554-194 18 fram tills dess).

Korttidsplatser Grinnemogatan 14, enhetschef  Ewa Larsson,  0554-193 96 

Kommunrehab, enhetschef Maria Engström, 0554-193 05


Tekniska förvaltningen

Fax 0554-100 95   E-post: tn@kil.se

Tf teknisk chef Mikael Kindberg, 0554- 191 34

Fastighetschef  Klas Agnemyr, tfn 0554-194 20

Gatuchef: Magnus Thyberg, 0554-195 27

Kundmottagare gatuavdelningen  Annelie Larsson, 0554-192 11

Skogsansvarig Ulf Sälgeback, 0554-192 09

 

Driftchef VA-verken Kristian Rollof, 0554-196 12

Debitering slamsugning, vatten, renhållning, fjärrvärme, växel 0554-191 00

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Kommunala bolag

Kils Avfallshantering

Kils Energi

Kilsbostäder

Kils Stadsnät (fd Kilvision)

Hantverkshuset