2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Ekonomienheten

Ekonomienheten tar fram riktlinjer för hur ekonomin ska hanteras i kommunen. Dessa riktlinjer har till syfte att säkra en god ekonomisk hushållning samt att redovisningen sker på ett korrekt sätt.

Ekonomienheten har till uppgift att leda och samordna den ekonomiska styrning som sker av kommunen. Enheten har en central roll i budgetprocessen genom att man tar fram underlag för budgetramar och senare ställer samman nämndernas förslag.

Under budgetåret sammanställer enheten de prognoser för ekonomiskt utfall som nämnderna lämnar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till en prognos för kommunen i dess helhet.

Arbetet med årsbokslut och delårsbokslut samordnas av enheten.
Ekonomiska analyser och utredningar som är av kommunövergripande karaktär hör också till enheten ansvarsområde.

Service till övriga förvaltningar

På enheten finns en stor del av kommunens ekonomiska kompetens samlad, samtidigt som enheten praktiskt hanterar en rad moment. Därför är det naturligt att en viktig del i enhetens verksamhet består av att ge service till övriga förvaltningar.

Finansfrågor

Upptagande av lån, placering av kommunens medel och beviljande av kommunal borgen är frågor som ekonomienheten sköter och bereder för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Leverantörsfakturor

Kils kommun scannar leverantörsfakturorna för att kunna behandla dem elektroniskt. Detta förfarande införs mer och mer inom kommuner, landsting och statliga samt privata företag. På sikt kommer det även bli möjligt med elektroniska fakturor direkt från leverantörerna.

Kundfakturor

Det finns i dag möjlighet att få autogiro för kunder inom barnomsorg eller äldreomsorg. Ta kontakt med ekonomienheten för mer information.

Kravverksamhet

Kravverksamhet Visma sköter kommunens kravverksamhet gällande obetalda räkningar.

Enhetschef