2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kanslienheten

Kanslienheten har hand om

Inom enheten hanteras bland annat ärenden och frågor inom följande områden:

 • juridik
 • kommunal mark
 • stöd vid upphandling

Riktlinjer för dokument och ärenden

Enheten fram riktlinjer för dokument- och ärendehanteringen i kommunen, det vill säga hur handlingar ska hanteras från postöppning till arkivering. Det främsta syftet med detta är att säkerställa allmänhetens möjlighet att ta del av allmänna handlingar. Klicka här för att se avgifterna för kopiering samt utskrifter.

Utveckla administrationen

Enheten har en central roll i att utveckla administrationen i kommunen, till exempel registrering av handlingar, tjänsteskrivelser, nämndadministration och arkivbildning. Som stöd i det arbetet använder kommunen dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 med ett antal olika moduler samt Klara arkivredovisningssystem.

Stöd till förvaltningar och politisk beredning

Kansliet ger även stöd och råd till andra förvaltningar inom dessa verksamhetsområden.

Enheten bereder ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i de fall dessa inte bereds av andra avdelningar på kommunledningskontoret.

Enhetschef