2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med myndighetsutövning och är även mån om att ge god service till allmänheten inom sitt verksamhetsområde.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningen består av huvudverksamheterna miljö- och hälsoskydd samt plan- och bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Vi ansvarar för miljö- och hälso-skyddsfrågorna i kommunen. Arbetet ska främst vara förebyggande.

Det är därför angeläget att följa och delta i planering och utveckling av kommunen för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka och förebygga risker för människor och miljö.

Tillsyn inom samtliga verksamhetsområden utgör en betydande del av arbetstiden.

Till miljösidorna

Plan- och bygglovsverksamhet

Plan- och bygglovsverksamheten har till uppgift att verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god byggnadskultur. Detta gäller både den befintliga miljön och i samband med nytillskott i samhället eller på landsbygden.

Verksamheten ska också uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Till byggsidorna

Kontakta oss