2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunal ekonomi

Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter, statsbidrag samt avgifter för t ex vatten och avlopp, barnomsorg och äldreomsorg.

Skatteintäkter och bidrag

Det som i dagligt tal kallas skatteintäkter består, förutom de pengar som kommuninvånarna betalar via skattsedeln, även av generella statsbidrag och utjämning.

Budget 

När kommunen ska besluta om budgeten för ett visst år så är det första steget att beräkna storleken på skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Vi får en prognos på detta från Sveriges kommuner och landsting (SKL). När vi vet intäkternas storlek måste medel avsättas för räntor och pensioner.

Räntekostnaden är beroende av kommunens låneskuld, tillfälligt utnyttjade checkkrediter och pensionsskulden. Kommunen har också vissa ränteintäkter. Pensionskostnaden består främst av utbetalningar till tidigare kommunanställda som gått i pension.

Kommunerna är bundna av det s k balanskravet vilket innebär att budgeterade intäkter ska vara högre än budgeterade kostnader.