3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1

Viktig information

Från den 18 december gäller nya nationella förskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Så påverkar det våra verksamheter.

Läs mer
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunens befogenheter

Av kommunallagen framgår de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. 

 • likställighetsprincipen
 • lokaliseringsprincipen
 • självkostnadsprincipen
 • stöd till enskilda
 • förbud mot retroaktiva beslut

Dessa principer kommer att översiktligt beskrivas nedan.

Likställighetsprincipen

En kommun ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Vi har exempelvis taxor som gäller lika för alla.

Lokaliseringsprincipen

Denna princip anger att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig.

Självkostnadsprincipen

Kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.

Förbud mot stöd till enskilda

Kommuner får inte ge understöd till enskilda om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En sådan lag är till exempel socialtjänstlagen som innebär att kommunen ska lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har rätt till hjälp.

Förbud mot retroaktiva beslut

En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid. Retroaktivitetsförbudet gäller endast beslut som är till nackdel för medlemmarna.

Överklagande

Du kan överklaga kommunala beslut genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.