Klagomålshantering

Har du synpunkter på verksamheten inom sektor samhälle och service?

Berätta det för oss. Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål - det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet.

Skriv ut och fyll i följande blankett som du sedan lämnar till oss på något av följande sätt:

  1. Lämna blanketten i kommunkontorets reception

  2. Skicka den med post till:
    Kils kommun, Sektor samhälle och service
    Box 88
    665 23 Kil

  3. Lämna blanketten i förslutet kuvert till personalen som vidarebefordrar den till registrering

Ditt meddelande går efter registrering vidare till ansvarig chef. Tillvägagångssätt

Om du vill, kan du skriva till oss utan att lämna ditt namn.
Nackdelen är att det då inte blir möjligt för oss att återkoppla till dig.

Blanketter tillhandahålles av respektive avdelning och kommunkontorets reception.