Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Så tar vi hand om klagomål och synpunkter

Inkomna blanketter registreras av kommunsekreteraren som därefter överlämnar till närmast ansvarig chef.

Ansvarig chef utreder och åtgärdar skyndsamt (inom 14 dagar) samt kontaktar dig som lämnat in blanketten (muntligt eller skriftligt) som ett kvitto att du medverkat i vår kvalitetsutveckling.

I svaret skall framgå hur vi åtgärdar det kunden framfört.

Redovisning av inkomna klagomål och upprättande av förbättringsplaner redovisas till de förtroendevalda tre gånger per år.

Klagomålen är allmänna handlingar och skall därför diarieföras. Uppgifter i ärendet som avslöjar enskilds personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda, men i övrigt är uppgifterna offentliga och tillgängliga för alla.

Muntliga klagomål skall i möjligaste mån hänvisas till klagomålsblankett, men kan i undantagsfall ifyllas av personal på avsedd blankett. Samtliga blanketter skall registreras.

Kontakt

Porträttbild på sektorchef

Sektorchef samhälle
och service

Malin Lövendal

0554-191 89