Gata, väg, park och skog

Gata, väg, park och skog sköter

  • barmarksunderhåll och vinterväghållning av ca 32 mil gator, vägar, enskilda vägar, grusvägar och gång- och cykelvägar
  • lekparker
  • grönytor
  • VA-ledningar, ca 300 km
  • industrispår
  • gatubelysning, ca 3 940 belysningsstolpar
  • kommunal skog,  730 hektar