Valberedningens ledamöter

Valberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare (en för varje parti som har mandat i fullmäktige).
Klicka på länken för kontaktuppgifter till valberedningen.