Beredningsutskott

Uppdrag

  • Bereder löpande beslutsunderlag för kommunstyrelsen som kräver politisk beredning såsom remisser, medborgarförslag, motioner, löpande ärenden
  • Bereder och föreslår kommunens årliga investeringsbudget, driftbudget och verksamhetsplan

Särskilt om arbetsformer

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.