Klagomålspolicy

Kils kommun välkomnar alla synpunkter och klagomål. En snabb hantering av klagomål/synpunkter i positiv anda gör att vi får nöjdare kunder och medarbetare. Vi får en bättre verksamhet som är mer kundorienterad och som ständigt utvecklas.

Klicka här för att läsa "Klagomålspolicy för Kils kommun"