Servicegaranti medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Kil kan lämna egna förslag, så kallade medborgarförslag, till kommunen.

Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för dig. Du får dessutom möjlighet att själv presentera ditt förslag inför politikerna i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen utreder sedan förslaget och ger kommunfullmäktige förslag om hur de ska besluta när det gäller ditt medborgarförslag.

Krav – vad ska du göra?

Du som lämnar in ett medborgarförslag ska vara folkbokförd i kommunen.

Läs mer här om hur du lämnar ditt medborgarförslag. 

Ditt förslag måste handla om något som kommunen får bestämma över.

Vad garanterar kommunen?

Om du har uppfyllt kraven, garanterar vi att kommunfullmäktige tar med ditt förslag i dagordningen till nästa sammanträde. Du blir inbjuden till detta sammanträde och får möjligheten att presentera förslaget under fem minuter.

När kommunstyrelsen är klar med sin utredning lämnar de ett förslag till beslut.

Du får ta del av förslaget och blir inbjuden till sammanträdet när kommunfullmäktige ska besluta om ditt förslag. I praktiken innebär det att du kan få ett beslut inom cirka fyra månader.