Medborgarbudget

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att avsätta 2,5 miljoner kronor till en medborgarbudget. Pengarna fördelas till Boda, Frykerud, Nilsby och Tolita. Tanken är att byalag och föreningar genom visionsarbeten ska komma fram till hur de vill använda pengarna i sin bygd.

Pengarna fördelas proportionerligt efter invånarantal.

  • Boda: 598 780 kronor
  • Frykerud: 1 262 273 kronor
  • Tolita: 511 009 kronor
  • Nilsby: 127 938 kronor

Pengarna ska användas till investeringar som kan höja bygdens attraktionskraft.

När visionsgrupperna har förslag på vad de vill göra för satsningar i sin bygd ska åtgärder och kostnadskalkyler presenteras för en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium. Styrgruppen ska sedan godkänna presenterade planer.

Här kan du läsa beslutet om att införa en medborgarbudget.