1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Balanserad styrning i Kils kommun

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Kommunen styrs genom visionen samt strategiska mål inom perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare, miljö och utveckling.

Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätts ett operativt mål.

Några centrala begrepp

Vision uttrycker vår vision om framtiden.

Perspektiv är viktiga fokusområden.

Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år.

Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen.

Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år.

Vad målsätter och mäter vi i de olika perspektiven?

I perspektivet ekonomi mäter vi hur kommunens finanser har utvecklats. Det är mått på kommunens finansiella ställning och lönsamhet, till exempel soliditet och resultat.

I perspektivet medborgare mäter vi hur vi uppfattas av våra kunder. Kundnöjdhet och marknadsandel är exempel på mått.

I perspektivet medarbetare mäter vi hur attraktiv kommunen är som arbetsplats. Exempel på mål och mått är hur medarbetarna trivs, och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Ofta mäts det genom medarbetarundersökning och sjukfrånvaro.

I perspektivet miljö beskriver och mäter vi på vilket sätt kommunens utvecklas hållbart. Det kan vara ekologiska och sociala mål, till exempel att vi ska handla närproducerat och ekologiskt.

I perspektivet utveckling beskriver och mäter vi på vilket sätt vi vill att kommunen ska utvecklas. Det kan vara konkreta tillväxtmål, som antal invånare.