Om Kils kommuns diarium

Alla brev/handlingar som kommer in till eller skickas ut från en kommun är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga att de får läsas av alla.

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas.

Inkommande och utgående post till och från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder öppnas och registreras dagligen i diariet.

Här hittar du vårt diarium och kan söka handlingar digitalt.

För att begära ut och ta del av handlingarna, kontaktar du kommunsekreterare via e-post: kommun@kil.se eller via vår telefonväxel: 0554-191 00.