Kommunala pensionärsrådet

Rådet är ett forum för samarbete och samverkan mellan kommunen och intresseorganisationer som verkar för seniorer.

Syftet med rådet är att kommunen ska informera om och samråda i frågor av vikt för intresseorganisationernas medlemmar som grupp, framförallt vad gäller den årliga verksamhetsplanen och större investeringar.

Intresseorganisationerna har då tillfälle att framföra synpunkter för medlemmarnas räkning.

Här kan du se vilka som är valda som kommunens ledamöter.

Pensionärsorganisationernas ordinarie representanter

Ulla-Britt J Olsson, PRO Kil

Barbro Åslund, PRO Frykerud

Mats Notini, PRO Högboda

Gun-Britt Nilsson, SPF Kilsbygden

Arbetsformer

Här kan du läsa arbetsformer för det kommunala pensionärsrådet.