Kommunens råd för funktionsrätt - tidigare minnesanteckningar

Här kan du ta del av tidigare minnesanteckningar (2018-2019)från kommunens råd för funktionsrätt.