2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1

Viktig information

Från den 18 december gäller nya nationella förskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Så påverkar det våra verksamheter.

Läs mer
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Fairtrade City

Kils kommun blev Fairtrade city i maj 2011 efter att ett medborgarförslag kommit in till kommunfullmäktige. Kommunen håller i trådarna genom att vara sammankallande för styrgruppen, men tanken är att föreningslivet, handeln, caféer och restauranger, kyrkan och allmänheten också ska vara engagerade.  

Vad är rättvis handel

Att vara en Fairtrade city innebär att man arbetar för och engagerar sig i mänskliga rättigheter. Arbetet riktar sig framför allt mot utvecklingsländer där producenter ofta har svårt att klara sig i konkurrens med världsmarknaden. Detta leder till att många producenter tvingas sänka priserna och att arbetsförhållandena då ofta blir förfärliga, med fattigdom och dåliga levnadsförhållanden som följd. Fairtrade innebär ett handelssamarbete som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling. 

Hur arbetar vi i Kil

För att vara en Fairtrade city krävs att man arbetar med ett ständigt pågående förbättringsarbete. Man ska hela tiden eftersträva att antalet tillgängliga Fairtrademärkta varor ökar, att konsumtionen av Fairtrademärkta varor ökar och att kunskap om rättvis handel ökar bland alla kommuninvånare. Detta innebär att man måste arbeta på ett väldigt varierat sätt. Det handlar om att påverka och informera sin omgivning och att själv bli bättre på att välja rätt produkter – det vill säga allt från att tänka på vad man handlar och att bjuda på Fairtraide kaffe vid olika evenemang till att påverka och informera politiker och olika verksamheter. 

Varje år får kommunen ansöka om att få sin diplomering förnyad.