Alkohol, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Myndighetsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för handel med tobaksvaror samt servering av starköl, vin, spritdrycker och/eller andra jästa alkoholdrycker på t ex restaurang eller vid tillfällig servering.

Myndighetsnämnden är också tillsynsmyndighet för

  • servering av och detaljhandel med folköl
  • detaljhandel med e-cigaretter
  • detaljhandel med receptfria läkemedel
  • detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter.

Myndighetsnämnden är även remissinstans vid Spelinspektionens prövning av ansökan om tillstånd för att anordna spel på värdeautomater enligt Spellag (2018:1138).

Ansökningsblanketter för speltillstånd hanteras av Spelinspektionen.

Läs mer om e-cigaretter, folköl, receptfria läkemedel, serveringstillstånd och tobak under länkarna i vänstermenyn.

Avgifter, tillsyn och tillstånd alkohol, tobak samt receptfria läkemedel.

Riktlinjer för serveringstillstånd, tillsyn enligt alkohollagen samt tobakslagen och kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel