0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Tobak

Ny lag om tobak och liknande produkter

Den 12 december 2018 beslutade Riksdagen om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas. De ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Den nya lagen innebär att det blir tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Uppdaterad information om vad lagen innebär hittar du här.

Anmälningsplikt

Du får inte sälja tobaksvaror till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Riktlinjer för serveringstillstånd, tillsyn enligt alkohollagen samt tobakslagen och kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

Ändringar i tobakslagen

Den 20 maj 2016 infördes ändringar i tobakslagen. Du kan läsa mer om vad som är nytt i dokumentet Information om ändringar i tobakslagen.

Egenkontrollprogram

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan ska näringsidkaren skicka med egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det omedelbart anmälas till kommunen. 

Förslag till egenkontrollprogram hittar du om du klickar här

En näringsidkare som säljer tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och föreskrifter.

Sanktioner 

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du inte följer bestämmelserna i tobakslagen. Kommunen kan också ge dig en varning.

Försäljning utan att först anmäla verksamheten är straffbart. Du kan få böter eller fängelse högst sex månader. Även andra överträdelser är straffbart. 

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Obligatorisk skyltning om åldersgränsen ska finnas. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Förbud mot tobaksreklam utanför säljställen eller i skyltfönster

Reklam och annan marknadsföring ska placeras så att den inte syns från utsidan av säljstället.  

Felaktig märkning

Utländska varningstexter eller obefintlig märkning kan ge straff i form av böter eller fängelse i högst sex månader.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen.

Kommunen har möjlighet att utföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, d.v.s. 18 år. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet.

Klicka här för att läsa tobakslagen

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror ska göras till myndighetsnämnden. Blanketten hittar du bland våra e-tjänster.

Avgift

Här kan du hämta dokument med aktuella avgifter.

Mer information: