E-cigaretter

Elektroniska cigaretter (E-cigaretter) och påfyllnadsbehållare

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen. I lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Anmäl försäljning till kommunen

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen.

Använd blanketten för försäljning av e-cigaretter som du hittar bland våra e-tjänster.

Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

18-årsgräns

  • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället.
  • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Tips

Informera all personal på försäljningsstället så att de känner till försäljningsreglerna och era rutiner. Kom ihåg att informera eventuell extrapersonal.

Regler om förpackningen

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Marknadsföring

Det får finnas viss marknadsföring för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Påföljder

Det försäljningsställe som inte följer lagen kan få föreläggande eller förbud att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om försäljning sker till en person som inte fyllt 18 år.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Avgift

Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Här kan du se de aktuella taxorna och avgifterna som kommunfullmäktige beslutat om.

Mer information